محیط نرم افزاری مسابقه برنامه نویسی ACM

مشخصات محیط نرم‌افزاری هشتمین مسابقه‌ی برنامه نویسی خراسان جنوبی به شرح زیر می باشد

سیستم عامل

 • windows 10

زبان های برنامه نویسی

 • C++ GCC 10.0.1
 • python 3.7.3

ویرایش گر ها و IDE ها

 • sublime text3 build 3188
 • spyder 3.3.4
 • IDLE
 • Ecilipse SDK 4.7.1
 • NetBeans 8.2
 • Code::Blocks 17.12

فرهنگ لغت

 • babylon NG 0.1

مدیریت مسابقه

 • PC2 9.5.3

سیدجواد بزرگ زاده
648 بازدید