درباره انجمن


انجمن علمی دانشجویان مهندسی کامپیوتر دانشگاه بیرجند تشکلی دانشجویی است که از دانشجویان علاقه مند به امور علمی، پژوهشی و فرهنگی تشکیل شده است. این انجمن تاکنون در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی فعالیت های گوناگونی را از جمله برگزاری سمینارها، کارگاه ها، همایش ها، کلاس ها، جشن ها، عصرانه های علمی، چاپ نشریه ی علمی و ... انجام داده است.
بازگشت